Archive for Styczeń 20th, 2015

Minimalizacja trudności w poszukiwaniu zatrudnienia

Wśród absolwentów studiów wyższych wyróżnia się najwyższy poziom bezrobocia. Młodzi ludzie nie potrafią analizować rynku pracy pod kątem możliwych do wykorzystania kwalifikacji. Poszukiwanie normalnego zatrudnienia rozpoczynasz od analizy swoich mocnych i słabych stron. Musisz z góry określić ścieżkę kariery, posiadane talenty, umiejętności. Jeżeli czegoś ci brakuje, konieczne ukończenie dodatkowych kursów. Bardzo często rozmowy kwalifikacyjne w […]