Archive for Czerwiec 16th, 2013

Adekwatne do charakteru pracy

Wszystkie ubrania robocze muszą być charakterystyczne dla danego rodzaju pracy. Nie zwracamy na to szczególnej uwagi, ale podświadomie zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy zawód wiąże się z pewną estetką i swoistą elegancją. Idąc na warsztat samochodowy wiemy, że tam ubrania robocze będą zwykłymi, brudnymi od smaru i farb drelichami. Co ciekawe, taki brud […]